Renoveringar, tillbyggnationer och nybyggnationer, vi bygger hem!

Som firmatecknare är mitt mål att erbjuda ett företag som tar hand om ditt projekt på bästa sätt. Detta bygger på  en känslighet där varje kund och varje projekt är unikt. Jag jobbar alltid för att ha en tät kommunikation med beställaren som därigenom blir involverad på detaljnivå. Min önskan är att kunna erbjuda en trygghet för mina kunder där beställaren kan vara involverad men samtidigt få känslan att alla i teamet jobbar för att projektet ska genomföras och slutföras på allra bästa sätt. Tanken är att lämna oavsett uppdrag helt utan besiktningspunkter. Tidsplanering är alltid en viktig faktor när man bygger hem. Mitt mål är en realistisk tidsplan från start, bra kommunikation om vad som pågår under resan och sedan gärna bli klar några dagar tidigare än planerat.